Parler français, c’est cool!

Cursuri pentru copii de peste 10 ani

“Limba lui Molière” este o limbă de cultură (și nu doar din perspectiva aristocrației și burgheziei europene a secolului al XIX-lea J), recunoscută grație îmbinării melodioase a sunetelor sale și bogăției vocabularului. Franceza este limbă oficială în peste 29 de țări și a doua cea mai vorbită limbă din Uniunea Europeană. Istoria colonială a Franței a ajutat la răspândirea acestei limbi in același fel ca și limba engleză, ajungând să existe la nivel internațional mai puțini vorbitori nativi decât vorbitori de limbă franceză ca limbă străină. Astfel, abilitățile de a vorbi limba franceză sunt importante atât pentru relații economice la nivel internațional, cât și din motive culturale (literatură, istorie, arte plastice, muzică).

Odată cu răspândirea limbii engleze în lume și dezvoltarea tehnologiei în această limbă, interesul pentru învățarea limbii franceze a scăzut. În aceste condiții, cunoaşterea limbii franceze devine un avantaj, oferind o şansă în plus celor care o învață, mai precis numeroase perspective de dezvoltare, inclusiv căi de acces către universul de afaceri și cel cultural.

Cursul de limba franceză “Parler français, c’est cool!” se adresează copiilor cu vârste de peste 10 ani şi este structurat pe trei niveluri. La plasarea în grupe se va ține cont de vârstă şi de nivelul de cunoştințe de limba franceză:

 • Parler français, c’est cool! 1 (nivel începător)
 • Parler français, c’est cool! 2 (nivel elementar)
 • Parler français, c’est cool! 3 (nivel intermediar)

Cursul de limba franceză are următoarele obiective:

 • scrierea corecta în limba franceză respectând toate regulile ortografice şi gramaticale;
 • dezvoltarea capacității de exprimare orală: copiii se vor putea exprima şi vorbi despre ei înşişi și despre situații din universul înconjurator;
 • receptarea mesajului oral/scris;
 • descoperirea universului cultural francez prin acces la textele în original ale unor mari scriitori francezi, de pilda Alexandre Dumas, Jules Verne sau Victor Hugo, dar şi prin ascultarea și înțelegerea unor melodii și filme celebre. De asemenea, vom introduce elemente actuale de civilizație (sistemul de învăţământ din Franţa, gastronomie şi obiceiuri alimentare, monumente celebre, sărbători și tradiții locale).

Acest curs îşi fixează astfel, prin intermediul metodelor de predare interactive și atractive, câteva mari obiective: dobândirea de cunoştințe lexicale/ gramaticale, antrenarea pentru înțelegerea mesajelor scrise și citite şi folosirea limbii franceze într-o manieră cât mai naturală atât în scris, cât și în exprimarea verbală.

Detalii organizatorice:

Parler-francais-c-est-cool!

Parler francais, c'est cool!

Lei80Curs

CURS DE LIMBA FRANCEZĂ

 • Durată curs: 120 minute
 • Frecvență un curs / săptămână
 • Participanți / grupă: Maxim 9 copii
 • Vârstă: 11-16 ani

Important!

Plata pentru tot anul școlar 2022-2023 efectuată până pe 5 septembrie beneficiază de 10% reducere. Taxa integrală este în valoare de  2520 lei.

 • Abonamentul lunar se calculează prin înmulțirea numărului maxim de cursuri din lună cu prețul pe curs;
 • Taxa de curs se achită în prima săptămână lucrătoare din luna în curs la secretariatul școlii sau prin virament bancar;
 • Toate materiale folosite în timpul cursului (mai puțin manualele care se vor achita separat la înscriere) intră în taxa de curs.

  Cursul la care doriti inscrierea

  Online/La sediu

  Date despre cursant  Date despre unul dintre parinti:
  Cum ati aflat de cursurile noastre?


  Alte cursuri pentru copii:

  • All
  • Cursuri de limba germana
  • Cursuri de sah
  • Cursuri de spaniola
  • Cursuri de teatru