REGULAMENT DE FUNCȚIONARE

Regulamentul centrului cuprinde un set de normative elaborate cu scopul implementării unei activități educaționale de calitate.

Regulamentul se adresează copiilor şi părinţilor în relaţie cu PRO ERUDIO SCHOOL OF ENGLISH, având aplicabilitate deplină în interiorul centrului.
Regulamentul trebuie respectat de către toţi părinţii și copiii acestora, participanți la activitățile centrului.

declarația de consimțământ

1. PUNCTUALITATE

 • Părinţii sunt rugaţi să respecte ora la care încep și se finalizează activitățile copiilor în cadrul centrului.
 • PRO ERUDIO SCHOOL OF ENGLISH nu își asumă răspunderea pentru siguranța copiilor în afara orelor de curs.

2. PREZENŢA LA CURSURILE DE AN

 • Prezenţa copiilor va fi atent monitorizată în foaia de prezență a grupei. Întârzierile şi absenţele repetate pot duce la un nivel scăzut de performanţă, pe care PRO ERUDIO SCHOOL OF ENGLISH nu şi-l asumă.
 • Este aşteptată o frecvenţă din partea copiilor conform programului asumat de către părți, aceasta fiind un factor esenţial în dezvoltarea educaţională de succes.
 • În cazul absenței de la orele de curs din motive întemeiate, vă rugăm să optați pentru una dintre cele două variante:
  • recuperarea a două/patru ședințe absentate din motive personale pe semestru în grupe paralele, în funcție de numărul de cursuri/săptămână. Pentru programarea recuperării este necesară trimiterea unui sms la numărul 0771.753.323 în care să anunțați absența cu minim 24 de ore înaintea orei cursului și să solicitați recuperarea.
  • învoirea din motive personale de la una/două ședințe pe semestru, în funcție de numărul de cursuri pe săptămână. Și în această situație este necesară anunțarea absenței cu minim 24 de ore înaintea desfășurării orei de curs. Învoirile se efectuează doar de către părinte, indiferent de vârsta copilului, și fiecare învoire este consemnată într-un registru special dedicat.
 • În cazul neanunțării la timp a absentării copilului de la cursuri, orele se consideră efectuate.
 • În cazul în care copilul lipseşte din motive medicale, la reluarea cursurilor părintele va prezenta adeverința medicală (copie, fotografie), iar contravaloarea cursurilor ratate va fi scăzută din taxa lunii următoare. Și în această situație este necesară anunțarea prin sms a perioadei în care copilul este scutit medical la numărul 0771.753.323, imediat ce părintele primește adeverința medicală.
 • Centrul Pro Erudio nu își asumă răspunderea pentru acumularea de lacune în cunoștințe în cazul absentării repetate (scăzute din taxa sau nu) și nici responsabilitatea transmiterii temelor.

3. CONDUITĂ

 • Copiii mai mici de clasa a III-a sunt preluați din sala de așteptare și însoţiţi la sala de curs de către cadrele didactice ale centrului. Pe toată durata cursurilor copiii se află sub directa supraveghere a cadrelor didactice ale centrului.
 • Copiii cu vârste peste 9 ani sunt invitați să meargă singuri în clasa de curs cu maxim 5 minute înainte de ora prevazută pentru începerea cursului.
 • Părinţii și copiii au obligaţia de a respecta indicatoarele cu privire la accesul în zonele restricționate. Până la începerea cursurilor și după finalizarea acestora, întreaga răspundere asupra siguranței copilului aparține adultului însoțitor.
 • În sala de curs este interzis accesul cu alimente sau pahare ce conțin lichide. Pe perioada desfășurării cursului este permisă utilizarea recipientelor speciale prevăzute cu capac de protecție (sticle sau bidoane de apă).
 • Pe perioada desfășurării activităților în cadrul centrului, părinții/adulții însoțitori ai copiilor sunt rugați să utilizeze sala de așteptare pusă la dispoziție în acest scop. Pentru buna desfășurare a activităților în cadrul centrului este interzisă staționarea pe culoarele și scările de acces ale centrului.
 • Fumătorii sunt rugați să utilizeze spațiul special amenajat în acest sens pe terasa din curtea interioară a centrului.
 • Este interzis accesul copiilor neînsoțiți pe terasa din curtea interioară.
 • Orice degradare a bunurilor centrului atrage după sine recuperarea integrală a costului obiectului deteriorat.
 • Vă rugăm să păstrați curățenia în spațiile comune: sala de așteptare, terasă, curte interioară, toalete etc.
 • În cazul în care copiii mici au nevoie la toaletă, va rugăm să îi însoțiți pentru a vă asigura că spațiul a rămas curat în urma utilizării.
 • În cazul în care părinţii îi trimit pe copii cu obiecte de valoare asupra lor, PRO ERUDIO SCHOOL OF ENGLISH nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea acestor obiecte.

4. COMUNICAREA CU PĂRINŢII

Evaluare si feedback

Pe lângă scurtele verificări punctuale (la sfârșit de modul sau atunci când simțim că trebuie să verificăm înțelegerea unei probleme mai complexe de gramatică), în a doua jumătate a lunilor ianuarie și mai, facem o evaluare a tuturor abilităților (scris, vorbit, înțelegerea mesajului scris și ascultat), iar rezultatele se descarcă într-un Raport de evaluare a progresului. Aceste documente sunt modalitatea principală prin care dorim să vă informăm asupra progresului fiului/fiicei dvs în învățarea limbii engleze, motiv pentru care vă rugăm să le semnați de primire. Rapoartele pot rămâne în Portofoliile copiilor pentru a le da și lor măsura propriului progres. Vă mulțumim pentru sprijin!

Pe lângă aceste rapoarte, păstrăm canalele de comunicare deschise permanent prin următoarele modalități:

 • Comunicare prin intermediul panourilor informative sau a paginii noastre de Facebook.

Pentru o bună informare asupra activității centrului, vă recomandăm să citiți anunțurile afișate periodic.

 • Corespondenţa prin e-mail.

Avem rugămintea ca părinții să comunice adresele de email corecte, iar în cazul modificării acestora să ne informeze pentru a putea reactualiza baza de date. Adresele de email sunt folosite doar de către personalul centrului pentru a coresponda şi trimite informaţii părinţilor.

 • Corespondența telefonică

(folosind numărul 0771.753.323 conform orarului afișat în sala de așteptare la CONSULTAȚII CU PROFESORII).

Centrul Pro Erudio își dorește o bună colaborare și comunicare cu părinții, de aceea vă rugăm să ne transmiteți fără ezitare orice problema sesizată folosind oricare din numerele disponibile la Contact sau prin email la office@proerudio.ro.

5. POLITICA FINANCIARĂ

 • Taxele vor fi plătite în prima săptămâna lucrătoare din lună pentru luna în curs prin înmulțirea numărului maxim de ședințe cu prețul unei ședințe, în funcție de vârstă. Pentru plata taxei de curs vă rugăm să folosiți intrarea din gang, cea care vă va conduce direct la secretariat (etajul al II-lea).  Întârzierile la plată pot conduce la perceperea de penalități sau la o majorare a taxei de curs.
  Plățile în cont se fac pentru minim două luni consecutive.
 • Toate reducerile se aplică la ultima tranșă de plată din anul școlar 2019-2020, respective lunile mai și iunie cumulate.
 • În cazul în care copilul lipsește de la cursuri din motive medicale sau este învoit de către părinți (doar pentru părinții care au optat pentru această variantă de lucru), taxa se va recalcula în conformitate cu prevederile de la punctul 2 din prezentul regulament. Înscrierile se fac pe an școlar, adică ne așteptăm ca toți copiii să frecventeze cursurile noastre până în ultima zi de școală, respectiv 13 iunie 2020. Totuși, dacă situația o impune și trebuie să retrageți copilul de la cursurile noastre, vă rugăm să ne anunțați această intenție cu cel puțin o săptămâna, preferabil o lună, înainte. Retragerea se operează și se calculează diferența de plată sau de restituit (în acest caz se scade 10% taxa de administrare) doar după săptămâna de “preaviz”, săptămână în care copiii sunt așteptați în continuare la cursuri*.  (* cu excepția situațiilor speciale)
 • Toate vacanțele sunt în conformitate cu calendarul școlar anunțat și  NU se supun taxei de curs.

6. EVENIMENTE ȘI MODULE SPECIALE

Ocazional Pro Erudio organizează evenimente (Petrecere Halloween, Simulare examene Cambridge English, Seara filmului, Zi de joacă în vacanță, Atelierul lui Mos Crăciun etc) sau module speciale (conversație, pregătire pentru examene etc), care vin în completarea activității curente. Participarea la aceste module (adesea gratuite sau la prețuri preferențiale pentru cursanții Pro Erudio) este opțională, dar înscrierea este obligatorie prin email/sms și ocuparea locurilor se face în ordinea rezervării.

IMPORTANT!

Prin participarea la cursurile și evenimentele noastre vă exprimați acordul cu privire la folosirea imaginilor surprinse în timpul desfășurării activităților în scopul promovării activităților noastre. Vă informăm că utilizarea imaginilor surprinse într-un spațiu public (sala de clasă) nu încalcă legea dacă nu aduce atingere reputației ori demnității persoanei fotografiate/filmate, ceea ce în cazul nostru sigur nu este cazul! Cu toate acestea, dacă doriți ca fiul/fiica dvs să nu fie sub nicio formă fotografiat(ă)/filmat(ă), vă rugăm să ne anunțați la înscriere/reînscriere și vom respecta solicitarea dvs.

Vă mulțumim pentru colaborare!

PRO ERUDIO SCHOOL OF ENGLISH

Declaraţie de consimţământ

Declar prin aceasta ca sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la cursurile organizate de catre Centrul Pro Erudio SRL.

Imi exprim in mod expres si neechivoc acordul privind prelucrarea urmatoarelor date cu caracter personal ale Minorului aflat sub tutela mea: nume si prenume, varsta, scoala de provenienta, de catre Organizator pe intreaga durata a desfasurarii cursurilor.

 

Totodata, sunt de acord ca societatea Centrul Pro Erudio SRL cu sediul in Bd. George Cosbuc, nr. 69, Sector 5, București, România, să fie autorizată să proceseze datele mele personale introduse în formularul de înregistrare client, precum și datele care sunt colectate în cadrul tranzacțiilor comerciale cu Centrul Pro Erudio SRL, în următoarele scopuri: furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, precum și contactarea în vederea desfășurării de sondaje de opinie a clienților.

 

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Centrul Pro Erudio SRL. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin orice canal: verbal sau scris (e-mail către office@proerudio.ro). Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).

 

  Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.