examen cambridge english -de-ce-sa-il-sustii

Examen Cambridge English – De ce să îl susții?

Un examen Cambridge English, ca orice alt tip de evaluare, are ca scop testarea cunoştinţelor, în acest caz cele de limbă engleză. În urma rezultatelor obţinute la examen, candidatul primeşte un certificat recunoscut internaţional care îi va servi în scop educaţional sau profesional. Dar este oare obţinerea acestui certificat singurul motiv pentru care îţi recomandăm înscrierea la examen?

Continuă să citeşti şi vei găsi 10 motive…

1. Mai întâi să lăsăm cifrele să vorbească.
Cu o tradiţie de peste 100 de ani (începând cu anul 1913), examenele Cambridge English sunt susţinute anual de peste 2 milioane de candidaţi din mai mult de 130 de ţări. Certificatele obţinute sunt recunoscute de mai mult de 12 000 de companii, organizaţii, ministere şi întreprinderi de stat, universităţi şi colegii din întreagă lume.

2. Formatul unui examen Cambridge English este rezultatul unui efort continuu şi constant de perfecţionare.
Aceste examene conţin atât itemi obiectivi (alegere multiplă, derivare, reformulare, completare text lacunar etc), cât şi subiectivi (redactări), care datorită standardizării schemei de evaluare sunt deosebit de relevanţi pentru stabilirea nivelului de limba engleză. În plus, nu există două examene identice, fiecare sesiune calibrând diferit ponderea pe care o vor avea probele în evaluarea finală.

3. Examenele Cambridge English sunt examene complexe, care testează toate competenţele lingvistice (speaking, listening, reading şi writing) începând cu cel mai mic nivel (A1), vârstă minimă fiind 7 ani.
Aceste examene sunt structurate pe niveluri, de la A1 până la C2, şi sunt deopotrivă atractive pentru grupele de vârstă cărora se adresează (sarcini de lucru cu suport vizual pentru cei mici, texte interesante din punctul de vedere al conţinutului pentru cei cu niveluri superioare de cunoaştere a limbii engleze) şi relevante ca mod de evaluare pentru nivelurile la care se raportează conform descriptorilor de performanţă din Cadrul Comun European de Referinţă pentru Limbi Străine.

4. Spre deosebire de alte examene, pentru a participa la un examen Cambridge, candidatul trebuie să ştie care este nivelul la care trebuie să se înscrie.
În acest sens, poate cere sfatul profesorului de engleză sau poate participa la o simulare (uneori chiar şi un test completat acasă poate fi suficient).

Iată şi lista de opţiuni:

Young Learners English
Starters şi Movers – A1 Introductiv sau de descoperire
Flyers – A2 Intermediar sau de supravieţuire

General English and for Schools
– KET (Key English Test) – A2 Intermediar sau de supravieţuire
– PET (Preliminary English Test) – B1 Nivel-prag
– FCE (First Certificate în English) – B2 Independent

Academic and Professional English
– CAE (Cambridge Advanced English) – C1 Avansat
– CPE (Cambridge Proficiency English) – C2 Experimentat

5. Pentru copii, participarea la un astfel de examen reprezintă un obiectiv de atins pe termen scurt, deci o motivaţie suplimentară pentru învăţare şi o satisfacţie în momentul promovării care dă elan pentru eforturi viitoare, dar şi creşterea stimei de sine şi a încrederii în propriile forţe şi cunoştinţe.
În plus, familiarizarea cu atmosfera de examen, cu tehnici de lucru pentru încadrarea în timp şi strategii de abordare a fiecărui tip de subiecte, alături de exerciţiul continuu de păstrare a concentrării pentru un timp îndelungat, dar şi dezvoltarea abilităţii de a-şi gestiona propriile emoţii aduc multe beneficii copiilor de toate vârstele.

6. Pentru părinţi, înscrierea copiilor la un examen Cambridge English reprezintă o evaluare externă, o garanţie a calităţii cursurilor pe care le frecventează şi a efortului depus pentru învăţare.

7. Certificatele Cambridge English se bucură de recunoaştere internaţională şi deschid calea către învăţământul superior la universităţi în străinătate, măresc şansele de angajare, dar şi echivalează anumite probe din cadrul examenelor naţionale:

  • nivelurile Movers şi Flyers – minim 11 scuturi din 15 posibile – (Young Learners English) echivalează cu nota 10 proba de limba engleză din cadrul examenului de admitere în clasele cu profil intensiv engleză, clasa a V-a.
  • nivelurile KET (A2), PET (B1) şi FCE (B2) echivalează proba de limba engleză din cadrul examenului de admitere în clasa a IX-a pentru clasele cu program bilingv limba engleză şi corespund calificativului ADMIS
  • nivelurile PET (B1), FCE (B2) şi CAE (C1) echivalează proba de competenţe lingvistice – limba engleză – din cadrul examenului de Bacalaureat cu maxim nivelul B2 (nivel considerat maxim pentru învăţământul românesc)

8. Certificatele Cambridge English sunt valabile toată viaţă.
Totuşi, atragem atenţia asupra faptului că anumite instituţii (în special anumite universităţi în virtutea autonomiei universitare) pot solicită reînnoirea certificării sau dovadă faptului că în perioada scursă de la dată examinării, limba engleză a fost folosită în mod constant.

9. Un alt avantaj al susţinerii unui examen Cambridge English este faptul că toate probele (mai puţin cea de speaking) pot fi date pe calculator sau pe hârtie indiferent de vârstă candidatului.
Astfel, candidatul optează pentru o versiune sau cealalată în funcţie de sesiunile anunţate şi preferinţele personale.

10. Nu în ultimul rând, pentru examenele Cambridge English, mai mult decât pentru orice alt tip de examen, există o mare varietate de materiale de pregătire:
cărţi dedicate fiecărui nivel, caiete de activităţi, seturi de teste cu sau fără răspunsuri, CD-uri pentru partea audio, materiale video cu exemple pentru proba de speaking şi feedback, broşuri cu greşeli frecvente şi strategii de abordare a fiecărui tip de sarcina de lucru etc. Că atare, procesul de pregătire este concentrat pe cunoştinţele şi abilităţile ţintă, ceea ce face studiul eficient şi la îndemână.

Mult succes!

Pro Erudio
Pro Erudio
Suntem o echipa formata din profesori tineri și pasionati de meseria noastra. Avand cel putin 10 ani de experienta atat in sistemul public, cat și in cel privat, cunoastem in detaliu atat avantajele, cat și dezavantajele ambelor sisteme de invatamant si va putem astfel oferi cursuri de buna calitate prin imbinarea metodelor traditionale specifice primului, cu cele moderne pentru accelerarea invatarii.